DEZINSEKCE - hubení obtížného hmyzu

Škodlivý hmyz svou činností způsobuje onemocnění, je přenašečem choroboplodných zárodků, obtěžuje bodáním a sáním krve, produkcí alergenů a negativně ovlivňuje psychiku lidí. Ničí potraviny a způsobuje poškození elektro zařízení. K zamoření budov může dojít jestliže: jeden nebo více ks škodlivého živočicha pronikne do budovy (vajíčka, larvy, dospělí jedinci). V budově je dostatek úkrytů, potravy, dostatečná teplota a vlhkost.

Ukázka výskytu štěnic

Ukázka známek výskytu

Co hubíme - švábi, rusi, štěnice, mravenci, vosy, sršně, skladištní škůdce, mravence, mouchy apod.                                Kde hubíme - sklady, potravinářské výrobny, obytné domy, bytové domy, firmy, školy, sportoviště

Určíme druh škůdce, najdeme možné úkryty, zvolíme vhodnou insekticidní látku na postřik a likvidaci, provedeme represivní zásah. V případě štěnic používáme na hubení nejprve parní generátor. Horká pára bezpečně zlikviduje vajíčka a ve spárách schované jedince. Následně postřikem aplikujeme biocidní látku určenou přímo na likvidaci štěnic.

Na některé druhy hmyzu většinou nestačí jeden zásah (např. štěnice, švábi, které jsou rezistentní k většině pyretroidních přípravků). Proto vytrvejte a spolupracujte s námi, aby se opakovaným zásahem zničili všechny přeživší kusy (vajíčka, larvy). Garantujeme použití těch nejúčinnějších přípravků na našem trhu.

ZAVOLEJTE NÁM