PRO FIRMY

PREVENTIVNÍ BARIÉROVÁ DERATIZACE PRO FIRMY NA MÍRU

Provádíte ve Vaší firmě deratizaci? Víte, že podle zákona 258/2000 sb. je povinna provádět dezinfekci, dezinsekci a deratizaci každá právnická a fyzická osoba?

My Vám tyto služby nabízíme na profesionální úrovni.

V rámci těchto služeb provedeme: 

Založení deratizace: Prohlídka objektu, kde bude deratizace prováděna, určení kritických bodů (míst možných vstupů hlodavců do objektu), rozmístění deratizačních staniček s jedovou nástrahou včetně vylepení výstražných štítků, zakreslení do situačního plánu. Na počátku deratizace bude vydán vstupní protokol s veškerými informacemi o provedených pracích.

Kontrola účinnosti deratizace: Při kontrole účinnosti, která probíhá dle potřeb, firemních směrnic nebo dle nařízení kontrolních orgánů (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, jednou za rok), bude provedena kontrola úbytků deratizační nástrahy v jednotlivých stanicích. Úbytky budou vyhodnoceny a výsledek zaznamenán v protokolu o provedení kontroly účinnosti deratizace. Tyto protokoly a záznamy se archivují po dobu pěti let a jsou nezbytné pro případnou kontrolu z Krajské hygienické stanice, při kontrole České obchodní inspekce či jiných institucí. Kontrola provádění deratizace je nařízena zákonem 258/2000 sb.

V rámci deratizace zajistíme i případný odvoz uhynulých kusů hlodavců, nezbytné dezinsekční nebo dezinfekční zásahy ve Vaší firmě nebo firemních objektech.