PREVENTIVNÍ BARIÉROVÁ DERATIZACE PRO FIRMY

Deratizace je hubení hlodavců za účelem ochrany veřejného zdraví a majetku.

Víte, že podle zákona 258/2000 sb. je povinna provádět deratizaci, dezinsekci a dezinfekci každá právnická a fyzická osoba?

V rámci služeb speciální ochranné deratizace provádíme: 

Založení deratizace: Prohlídka objektu, ve kterém bude deratizace probíhat, určení kritických bodů HACAP  (míst možných vstupů hlodavců do objektu), dále bude provedeno metodické rozmístění deratizačních stanic nebo boxů s jedovou nástrahou, vylepení výstražných štítků a zakreslení deratizačních míst do situačního plánu. Zároveň bude vydán vstupní protokol s veškerými informacemi o provedených pracích.

Kontroly účinnosti deratizace: Při jednotlivých kontrolách účinnosti deratizace, které probíhají dle potřeb, firemních směrnic nebo dle nařízení kontrolních orgánů (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, jednou za rok), bude provedena kontrola úbytků deratizační nástrahy v jednotlivých stanicích. Úbytky budou vyhodnoceny a výsledek zaznamenán v protokolu o provedení kontroly účinnosti deratizace. Tyto protokoly a záznamy se archivují po dobu pěti let, v případě potřeby jsou k dispozici auditorům, dále Krajské hygienické stanici, České obchodní inspekci či jiným institucím.

V rámci deratizace zajistíme i případný odvoz uhynulých kusů hlodavců, nezbytné dezinsekční nebo dezinfekční zásahy ve Vaší firmě nebo firemních objektech.

V případě zájmu Vám zpracujeme nezávaznou cenovou kalkulaci.