PRO FIRMY

PREVENTIVNÍ BARIÉROVÁ DERATIZACE PRO FIRMY NA MÍRU

Provádíte ve Vaší firmě deratizaci? Víte, že podle zákona 258/2000sb. je povina provádět dezinfekci, dezinsekci a deratizaci každá právnická a fyzická osoba?

My Vám tyto služby nabízíme na profesionální úrovni.

V rámci těchto služeb provedeme:  prohlídku objektu, určení kritických bodů, rozmístění deratizačních staniček včetně zakreslení do situačního plánu. Na počátku deratizace bude vydán vstupní protokol. Při kontrole, která probíhá (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, jednou za rok nebo dle potřeby), bude vydán protokol o provedení kontroly. Tyto protokoly jsou nezbytné pro případnou kontrolu z Krajské hygienické stanice nebo při kontrole České obchodní inspekce. Kontrola provádění deratizace je nařízena zákonem 258/2000 sb.